Så väljer du rätt färg till huset

Det är inte speciellt ofta som ommålning av fasaden behöver göras. Desto noggrannare blir det då att välja rätt kulör när det väl ska ske. Huset kommer ju sedan ha denna kulör under många år framöver. Ta dig tid att prova olika färger, ta inspiration från flera olika håll och stressa inte.

Kulörprover kan vara missvisande

De flesta butiker erbjuder små behållare av kulörprover. Prover som man gratis får ta hem och titta på innan man bestämmer sig vilken kulör som ska väljas. Det kan vara en vägledning men man bör inte allt för mycket förlita sig på dessa prover. Orsaken är att de upplevs helt olika inomhus och på en liten yta mot utomhus på en större fasad. För att kulörprovet ska kunna läsas av så korrekt som möjligt är det därför bäst att måla en hel bräda och sätta upp den på fasaden. Titta gärna på den under olika delar av dagen för att få bäst känsla för hur huset kommer att bli när det blir klart.

Testmåla via datorn

Via ett flertal program går det att ”testmåla” sin fasad. Först tas ett kort av fasaden som sedan importeras till programmet. Sedan kan olika färgkoder anges för att hela fasaden ska få denna färg. I likhet med kulörprover kan detta bli missvisande då det är stor skillnad att se på huset på en datorskärm och i verkligheten. Men det ger ändå en ”vink” om vilken kulör som man kan jobba vidare med.

Se på hus i omgivning

Man måste inte ta hänsyn till vilka färger som dominerar i området – men det kommer att avgöra hur huset upplevs. Är det exempelvis många vita eller väldigt ljusa fasader finns en fördel att välja ljusare kulörer. Detta förutsatt att man inte eftersträvar att sticka ut i omgivningen och ha ett hus som många lägger märke till extra mycket.

Se på detaljerna

Fasaden är den största målade ytan på huset. Men man får inte glömma att andra färger som även avgör val av kulör. Kanske har huset en hög knallvit husgrund, svart tak eller blåa fönsterkarmar. Färgen, eller i alla fall nyansen, på grunden kan exempelvis vara avgörande. Om grunden är i betydligt ljusare nyans än fasaden kommer huset att kunna få illusionen av att sväva. Har du svårt att avgöra vad som matchar så ta ett kort och visa personal när färgen ska köpas.

Välj inte bara kulör – utan även nyans

Den vanligaste kulören är vitt. Men det finns mängder av nyanser av vitt. Den vita färgen kan upplevas stark, steril, varm, mjuk eller dimmig. Allt beroende på vad man väljer för nyanser.

Gul kulör – kan bli grön

Önskas en gul fasad är det viktigt att välja en gul som har en nyans mot rött. Orsaken är att fasaden annars lätt upplevs luta mot grönt när fasaden är målad.

Val av kulör avgör dess styrka

Det finns kulörer som kan användas av de som vill ha kulörstark fasad. Men undvik då grönt. Orsaken är att det är mycket ovanligt med kulörstarka gröna fasader och därmed kan det upplevas märkligt.

 Grått – Välj varmare nyanser

När det kommer till kulören grått bör man ofta välja en varmare nyans än vad man från början tror. Önskas nyansen vara neutralgrå ska en kulör väljas som går mot varmt grått. Önskas resultatet bli en varmgrå nyans bör man välja en betydligt mer varmare nyans. Med andra ord ”försvinner” en del av den varma tonen när fasaden blir målad. Väljs en ljusgrå nyans kommer det upplevas som ljusblått/grått.

Rött – Traditionell färg

Från början fanns enbart slaggfärg i rött (ex. Falu rödfärg) vilket kan vara en orsak till att så många hus i Sverige målades i rött. Nu finns visserligen slaggfärger i fler kulörer men rött kvarstår som en traditionell färg på fasader. De som önskar lyfta fram denna traditionella ådra kan välja slaggfärg eller annan färg med ton åt det hållet. Detaljer kan sedan målas vita, gula eller gråblåa.

Svart – Arkitektur

Svarta fasader ses främst på nya hus med modern arkitektur. Det kan bli mycket estetiskt men man bör testa sig fram noga innan man väljer kulören. Blir det fel kan huset upplevas tungt och kompakt. Försök att hitta detaljer som kan skära av mot det svarta.