Barn skräms av clown – Föräldrar oroliga

Ganska precis ett år efter att en clown jagat en flicka med ett knivliknande föremål i Sundbyberg har barn skrämts av ännu en clown. Även om det inte behöver varit ett brott så upplever många det som obehagligt.

Det var i oktober som en clown rörde sig kring Ör och Golfängarna. Eftersom clownen inte uppträdde trevligt och det tidigare skett överfall av clowner valde föräldrar att gå ut på social media och varna andra barnfamiljer. Sonen i familjen hade även blivit jagad kring Ör centrum. Tidningen Vi i Sundbyberg försökte i detta sammanhang få kontakt med föräldrarna för att få en kommentar men utan resultat.

Polis inkopplad

Föräldrarna valde även att kontakta polis även om någon formell anmälan inte skett. Uppgifterna som lämnades in kan nämligen klassats som underrättelseuppslag vilket är information som polisen kan jobba vidare på utan att det behöver ligga något brott bakom. Peter Saarman, som jobbar som närpolis, kommenterar ärendet och säger att det inte heller behöver begåtts något brott. Att klä ut sig som clown är inte brottsligt och inte heller att springa omkring utklädd.

Skulle däremot en clown tydligt jaga en specifik person, uttala hot eller vara hotfull kan det vara brottsligt

Obehagliga minnen från Duvebo

Det många i Sundbyberg minns är händelsen från föregående år där en flicka blev jagad av en clown. Hon upplevde att clownen hade ett knivliknande föremål i handen men det har inte styrkts av vittnen eller teknisk bevisning. Ingen misstänkt har funnits och Polisen har därmed inte kunnat gå vidare i ärendet. Jakten avslutades när en bil passerade och flickan kunde ta sig välbehållen vidare till skolan.

Ett problem som uppstod i detta sammanhang var hur händelsen anmäldes. När rektorn på Duvboskolan i Sundbyberg fick veta om händelsen ringdes 114 14. Det är ett nummer man ska ringa om man inte har speciellt bråttom där det även kan uppstå telefonkö. Vid tillfället var kön på 45 minuter. Hade man istället ringt 112 hade polisen betydligt snabbare kunnat komma till platsen och eventuellt hittat clownen. Samtidigt visade polisen en viss förståelse för rektorn då många enbart använder 112 vid extremt akuta tillfällen.

Polisen kritisk mot eget agerande – och uppmanar till lugn

För att dokumentera vad som hänt skapade rektorn en skriftlig rapport om händelsen. Polisen bad rektorn att skicka in denna vilket även genomfördes. Däremot fastnade den i något slags mailfilter hos Polisen vilket även det drog ut på handlingsförfarandet.

Under 2016 var det ovanligt många personer som valde att klä ut sig clown och agera hotfullt eller på annat sätt skapa obehagliga känslor hos omgivningen. En trend som började i USA och som sedan spred sig över hela världen. Ett flertal personer berättar till media att de sett clowner på flera ställen i Sundbyberg men enligt Polisen har däremot inte några anmälningar kommit in.

Problemet är just att det är svårt att anmäla. Efter att en del clowner agerat hotfullt har maskeringen blivit synonymt med hot och våld. Det räcker därmed med att en person klär ut som clown för att många ska uppleva det hotfullt och obehagligt. Men det betyder inte att det är ett brott.

Polisen gick därför ut med en uppmaning att inte för tillfället klä ut sig till clown. Till StocholmDirekt säger Peter Saarman (närpolis) att det ” i nuläget är synnerligen olämpligt att klä ut sig till clown, vuxna förstår och kan hantera på ett sätt men barn förstår nog inte”.

På grund av de många clownattackerna 2016 valde flera skolor att förbjuda utklädsel med masker under halloweenfirandet.

Inga clowner på våra gator

Efter att flera clowner synts i Sundbyberg under 2016 valde Ina Djurestål (M) att agera. Hon tog initiativet till att starta ”Inga clowner på våra gator” vilket är en kvälls- och nattvandring för ett lugnare område.

Enligt henne var det speciellt vissa områden som upplevdes otrygga  och hon hoppades på ett gott resultat av dessa vandringar. Det handlade alltså inte enbart om att motarbeta obehagliga clowner utan att skapa ett lugnare och tryggare Sundbyberg överlag. Däremot var det clownerna som fick ”bägaren att rinna över”. Uppenbarligen är det inte slut med dessa clowner då en nyligen alltså sågs vid Ör och Golfängarna.